Giảm giá!

Đồng Hồ 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐢𝐤𝐨 𝐒𝐁𝐆𝐉𝟎𝟎𝟏

89.000.000130.000.000

Mô tả

𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐢𝐤𝐨 𝐒𝐁𝐆𝐉𝟎𝟎𝟏

Bao nhiêu ốp sừn khủng:
-Máy Hi-Beat 36000 GMT trùm GS Automatic
-Case size 40mm form 44gs
-Dial Iwate tuyết trắng ra nắng là lung linh
-Kim GMT Nung xanh tuyệt đẹp
-Likenew Full set
-G.iá Tag: 680,400 Yên ~ gần 130 tr

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

89000000

Đồng Hồ 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐒𝐞𝐢𝐤𝐨 𝐒𝐁𝐆𝐉𝟎𝟎𝟏

Trong kho