Giảm giá!

𝗢𝗺𝗴 𝗗𝗲-𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼-𝗔𝘅𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝟰𝟯𝟭.𝟯𝟬.𝟰𝟭.𝟮𝟭.𝟬𝟭.𝟬𝟬𝟭

88.000.000185.000.000

Mô tả

𝗢𝗺𝗴 𝗗𝗲-𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼-𝗔𝘅𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝟰𝟯𝟭.𝟯𝟬.𝟰𝟭.𝟮𝟭.𝟬𝟭.𝟬𝟬𝟭

– Brand-New fullbox, sổ, thẻ, tag BHTC 5 Năm
– Size 41mm, cực dễ đeo
– Máy OMG in-house 8500 caliber với 39 chân kính, 25200vph & 60h tích cót, bộ thoát nổi tiếng Co-axial, đạt chuẩn  COSC chạy cực chính xác
– Kính Sapphire trên dưới, hở đáy, thân xung quanh là Sapphire, nhìn xuyên thấu rất đẹp
– Dial Black, điểm đỏ cực hợp a e mệnh Hỏa & Thổ nhé
– Chống nước 100m thoải mái dùng không lo nước vào

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

88000000

𝗢𝗺𝗴 𝗗𝗲-𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗛𝗼𝘂𝗿 𝗩𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗼-𝗔𝘅𝗶𝗮𝗹 𝗖𝗵𝗿𝗼𝗻𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝟰𝟯𝟭.𝟯𝟬.𝟰𝟭.𝟮𝟭.𝟬𝟭.𝟬𝟬𝟭

Trong kho