Giảm giá!

𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂 𝑫𝒆 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒆 𝑪𝒐-𝑨𝒙𝒊𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒓𝒐𝒏𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉 431.10.42.51.03.001

84.000.000221.000.000

Mô tả

𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂 𝑫𝒆 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒆 𝑪𝒐-𝑨𝒙𝒊𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒓𝒐𝒏𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉 431.10.42.51.03.001

– Cực đẹp và hiếm: Like New 98% box gỗ , thất lạc thẻ
– Dial Xanh hút mắt
– Size 42mm dây thép dài tuyệt đẹp
– Tính năng Chronograph bấm giờ
– Máy 9300 quá khủng: 54 chân kính, 28800vph, tích cót 60h. Chống nước 100m

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

84000000

𝑶𝒎𝒆𝒈𝒂 𝑫𝒆 𝑽𝒊𝒍𝒍𝒆 𝑪𝒐-𝑨𝒙𝒊𝒂𝒍 𝑪𝒉𝒓𝒐𝒏𝒐𝒈𝒓𝒂𝒑𝒉 431.10.42.51.03.001

Trong kho