Giảm giá!

𝐑𝐨𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝟑𝟗𝐦𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟓𝟎𝟓𝟎𝟓

258.000.000320.000.000

Mô tả

Rất đẹp và đáng chơi ! Rất nhã nhặn và lịch sự
𝐑𝐨𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝟑𝟗𝐦𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟓𝟎𝟓𝟎𝟓
Tình trạng: còn mỗi đồng hồ Zin rất đẹp
Kích thước 39mm rất dễ lên tay

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

258000000

𝐑𝐨𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝟑𝟗𝐦𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟓𝟎𝟓𝟎𝟓

Trong kho