Giảm giá!

𝐑𝐨𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝟑𝟗𝐦𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟓𝟎𝟓𝟎𝟓

258.000.000320.000.000

Mô tả

Rất đẹp và đáng chơi ! Rất nhã nhặn và lịch sự
𝐑𝐨𝐥𝐞𝐱 𝐂𝐞𝐥𝐥𝐢𝐧𝐢 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 𝐃𝐢𝐚𝐥 𝟑𝟗𝐦𝐦 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲 𝐌𝐞𝐧’𝐬 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡 𝟓𝟎𝟓𝟎𝟓
Tình trạng: còn mỗi đồng hồ Zin rất đẹp
Kích thước 39mm rất dễ lên tay

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...