Giảm giá!

𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝐃𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐗𝟐 𝐁𝐢𝐠 𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨-𝐀𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝟕𝟕𝟏𝟑.𝟓𝟎.𝟑𝟏

175.000.000395.000.000

Mô tả

𝐎𝐦𝐞𝐠𝐚 𝐃𝐞 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐗𝟐 𝐁𝐢𝐠 𝐃𝐚𝐭𝐞 𝐂𝐨-𝐀𝐱𝐢𝐚𝐥 𝐜𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞𝐫 𝟕𝟕𝟏𝟑.𝟓𝟎.𝟑𝟏. 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐮́𝐜 𝟏𝟖𝐤 𝐒𝐢𝐳𝐞 𝟑𝟓𝐱𝟑𝟓𝐦𝐦

✔ Retail : 15,300$ ~ 395 tr
— Tình trạng: Hàng đã qua sử dụng còn rất mới 98% Fulllbox hộp sổ thẻ.
— Vỏ: Vàng hồng đúc 18k, Niềng Vàng hồng đúc 18k, Đáy: Vàng hồng đúc 18k, vàng nặng đầm tay
— Cơ chế máy: Automatic Calibre 2610 chạy rất chính xác và bền bỉ trữ cót 48h
— Dây: Da cá sấu, khóa bấm chuẩn đồng hồ Omega Vàng hồng đúc 18k
— Mặt kính: Kính shapphire Omega
— Mặt đồng hồ: Mặt số màu đen, Big Date
— Kích thước mặt: 35 x 35 mm
— Đồng hồ chịu nước 3 ATM

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...