Giảm giá!

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝟕𝟎𝟏𝟔 𝟑𝟖𝐦𝐦 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡

29.500.00046.000.000

Mô tả

⌚️𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝟕𝟎𝟏𝟔 𝟑𝟖𝐦𝐦 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡

▪︎ Size 38mm rất dễ lên tay
▪︎ Máy automatic Swiss made bền bỉ và chính xác
▪︎ Kính sapphire cong tuyệt đẹp
▪︎ Dial chải tia ánh ngà rất đẹp

Tình Trạng: Lướt đẹp 96% Zin All

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

29500000

𝐌𝐨𝐧𝐭𝐛𝐥𝐚𝐧𝐜 𝟕𝟎𝟏𝟔 𝟑𝟖𝐦𝐦 𝐂𝐡𝐫𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡

Trong kho