Giảm giá!

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐨𝐧-𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐋𝟐.𝟗𝟎𝟗.𝟒.𝟕𝟖.𝟔

37.500.00066.000.000

Mô tả

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐨𝐧-𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐋𝟐.𝟗𝟎𝟗.𝟒.𝟕𝟖.𝟔 𝐋𝟐𝟗𝟎𝟗𝟒𝟕𝟖𝟔

– Like new, nét đẹp 97% full box, sổ + sevice hãng , thất lạc thẻ
– Size 40mm dễ đeo, mỏng
– Máy Longines L899.2 caliber, 64 giờ tích cót, 25200 vph & 21 chân kính
– Chức năng Moonphase tuyệt đẹp (lịch tuần trăng)
– Kính sapphire nguyên khối, phủ chống lóa, đáy sau lộ máy rất đẹp

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

37500000

𝐋𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐬 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐨𝐨𝐧-𝐩𝐡𝐚𝐬𝐞 𝐋𝟐.𝟗𝟎𝟗.𝟒.𝟕𝟖.𝟔

Trong kho