Giảm giá!

𝐅𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐅𝐂-𝟑𝟏𝟓𝐁𝐒𝟒𝐂𝟐𝟔

19.500.00035.000.000

Mô tả

𝐅𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐅𝐂-𝟑𝟏𝟓𝐁𝐒𝟒𝐂𝟐𝟔

Dáng tank vẫn có sự khác biệt

– FC- 315DNS4C26
– Tình trạng : Like new full box. Độ mới 99%
– Size tương đương 40mm tròn
– Máy hở tim cực đẹp, lịch lộc góc 6h
– Dial xanh blue vân guluchen đỉnh cao

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

19500000

𝐅𝐫𝐞𝐝𝐞𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐅𝐂-𝟑𝟏𝟓𝐁𝐒𝟒𝐂𝟐𝟔

Trong kho