Giảm giá!

𝐁𝐚𝐮𝐦𝐞 & 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢𝐞𝐫 – 𝐑𝐞𝐟: 𝟔𝟓𝟓𝟗𝟖

23.000.00045.000.000

Mô tả

𝐁𝐚𝐮𝐦𝐞 & 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢𝐞𝐫 – 𝐇𝐚𝐦𝐩𝐭𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐜𝐭𝐚𝐧𝐠𝐥𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐞 – 𝐑𝐞𝐟: 𝟔𝟓𝟓𝟗𝟖
________
Một mẫu rất đẹp và uy tín. Vỏ hình dạng cong, tối đa nên rất ôm tay.
–Size: 47 x 34 mm. tương đương size 40tròn.
–Tinh thể sapphire lồi nguyên bản tình trạng hoàn hảo.
–Tình trạng: Lướt đẹp 98% Fullbox đã thay dây da cá sấu cao cấp

Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...

23000000

𝐁𝐚𝐮𝐦𝐞 & 𝐌𝐞𝐫𝐜𝐢𝐞𝐫 – 𝐑𝐞𝐟: 𝟔𝟓𝟓𝟗𝟖

Trong kho